Domesnes.n.a.15.1. Kolka, pie betona steķiem Z pusē. Šīs brangas atrašanās vieta zināma. 19.01.2012
branga
tiek skat. branga branga