Par Biedrību Domesnes
----------------------------
Jaunumi
----------------------------
Idejas, Projekti
----------------------------
Atradumi
----------------------------
Kuģniecība Latvijā
----------------------------
Literatūra
----------------------------
Mūždien mainīgais Kolkasrags
----------------------------
Kontakti
----------------------------
Citas mājaslapas

info eng. info ger. info rus.

Dendrohronoloģija

Sadarbības partneri

Rīgas brīvostas pārvalde Biedrība Rīgas kuģis Kolkas pagasta pārvalde

Jaunumi

2016. gads

. . . . .

2015. gads

10.septembrī.2015. biedrības “Domesnes” valdes priekšsēdētāja Dženeta Marinska piedalījās Baltijas Ainavu forumā ar prezentāciju “Cape Kolka – the unique coastal landscape in Latvia” (Kolkasrags – unikāla Latvijas piekrastes ainava). Baltijas Ainavu forumu, kas šogad bija veltīts jūras piekrastes ainavai, atsaucoties uz Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta un nevalstisko organizāciju asociācijas CIVILSCAPE aicinājumu, organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar starpvaldību forumu par telpisko plānošanu un attīstību atbildīgo ministru sadarbībai Baltijas jūras reģiona valstīs (VASAB) un Latvijas ainavu arhitektūras biedrību. Foruma programma un visas prezentācijas pieejamas šeit.

31.augustā.2015. biedrība “Domesnes” pēc Somijas bāku asociācijas (Suomen Majakkaseura) lūguma organizēja braucienu uz Kolkas bāku un Kolkas bākas salas apskati. Pasākuma laikā nodibināti kontakti ar Somijas bāku asociācijas pārstāvjiem.

Brauciens uz bāku

15.jūlijs.2015. Biedrība Domesnes kuplinās Jūras svētku "Kolklasragam 975" programmu ar savu atradumu kolekciju "Dižjūr's un mazjūr's dārgumu lāde". Izstāde notiks Kolkas Tautas namā 18.jūlijā no 10:00 - 13:00.

branga

1.jūnijs.2015. 2015.gada 1.jūnijā plkst.11.00 Kolkas tautas namā notiks seminārs:
Jūras mantojuma apdraudējums un problēmas.
Pasākuma programma šeit!
Semināra darba valoda: angļu.

Kolkasraga ainava

20.aprīlis.2015. Vēl viena iekavēta, bet vismaz tikpat svarīga ziņa: kopš pagājušā gada 7. decembra esam kļuvuši demokrātiskāki - tagad biedrībai ir pilnvērtīga valde:) Biedrības kopsapulcē par valdes priekšsēdētāju ievēlēta Dženeta Marinska. Vēl valdi pārstāvēs Gundega Balode un Mareks Ieviņš.

Kopš decembra jau ir noorganizēta tikšanās ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arheoloģijas un vēstures daļas vadītāju Sandru Zirni un ekspertu Juri Urtānu, kā arī novadīta gadskārtējā biedrības kopsapulce 29.martā.

20.aprīlis.2015. Atvainojamies par ilgo klusuma brīdi. Bet nu par rezultātiem (pagājušogad nosūtījām trīs paraugus vecuma noteikšanai uz Tartu Universitāti):

buru kuģa (iespējams) rotājums - 210 +/- 50 gadi,
buru kuģa branga - 240 +/- 50 gadi,
Zēņu dīķa ozols - 1130 +/- 50 gadi! Vairāk par ozolu lasīt šeit!

Kuģa rotājums?Branga
Buru kuģa (iespējams) rotājums un branga.

. . . . .

2014. gads

2013. gads

. . . . .

uz augšu