Par Biedrību Domesnes
----------------------------
Jaunumi
----------------------------
Idejas, Projekti
----------------------------
Atradumi
----------------------------
Kuģniecība Latvijā
----------------------------
Literatūra
----------------------------
Mūždien mainīgais Kolkasrags
----------------------------
Kontakti
----------------------------
Citas mājaslapas

info eng. info ger. info rus.

Dendrohronoloģija

Sadarbības partneri

Rīgas brīvostas pārvalde Biedrība Rīgas kuģis Kolkas pagasta pārvalde

Izmantotā literatūra

[1] Daba un vēsture 2007. 2006. 58 lpp. Zinātne. Rīga.
[2] Daba un vēsture 2007. 2006. 62 lpp. Zinātne. Rīga.
[3] Dabas un vēstures kalendārs 2000. 1999. 19 lpp. Zinātne. Rīga.
[4] Dabas un vēstures kalendārs 2000. 1999. 23 lpp. Zinātne. Rīga.
[5] Dabas un vēstures kalendārs 2000. 1999. 34 lpp. Zinātne. Rīga.
[6] Dabas un vēstures kalendārs 2000. 1999. 36 lpp. Zinātne. Rīga.
[7] Dabas un vēstures kalendārs 2000. 1999. 38 lpp. Zinātne. Rīga.
[8] Dabas un vēstures kalendārs 2000. 1999. 40 lpp. Zinātne. Rīga.
[9] Pēteris Stepiņš. Kurši - pret Rīgu. Dabas un vēstures kalendārs 2000. 1999. 53-55 lpp. Zinātne. Rīga.
[10] Pēteris Stepiņš. Zemgale. Dabas un vēstures kalendārs 2000. 1999. 55-56 lpp. Zinātne. Rīga.
[11] Zita Pētersone. Tvaikoņu satiksme Rīgā 100 gadu garumā. Dabas un vēstures kalendārs 2000. 1999. 95-100 lpp. Zinātne. Rīga.
[12] Pēteris Poļaks. Jūras robeža. Dabas un vēstures kalendārs 2000. 1999. 138-140 lpp. Zinātne. Rīga.
[13] Dabas un vēstures kalendārs 2001. 2000. 50 lpp. Zinātne. Rīga.
[14] Dabas un vēstures kalendārs 2001. 2000. 54 lpp. Zinātne. Rīga.
[15] Dabas un vēstures kalendārs 2001. 2000. 61 lpp. Zinātne. Rīga.
[16] Dabas un vēstures kalendārs 2001. 2000. 62 lpp. Zinātne. Rīga.
[17] Dabas un vēstures kalendārs 2001. 2000. 64 lpp. Zinātne. Rīga.
[18] Dabas un vēstures kalendārs 2001. 2000. 65 lpp. Zinātne. Rīga.
[19] Dabas un vēstures kalendārs 2001. 2000. 66 lpp. Zinātne. Rīga.
[20] Dabas un vēstures kalendārs 2001. 2000. 68 lpp. Zinātne. Rīga.
[21] Dabas un vēstures kalendārs 2001. 2000. 71 lpp. Zinātne. Rīga.
[22] Aigars Miklāvs. Mangaļu jūrskolai - 125. Dabas un vēstures kalendārs 2001. 2000. 118-121 lpp. Zinātne. Rīga.
[23] Dabas un vēstures kalendārs 2003. 2002. 28 lpp. Zinātne. Rīga.
[24] Dabas un vēstures kalendārs 2003. 2002. 32 lpp. Zinātne. Rīga.
[25] Dabas un vēstures kalendārs 2003. 2002. 48 lpp. Zinātne. Rīga.
[26] Dabas un vēstures kalendārs 2003. 2002. 56 lpp. Zinātne. Rīga.
[27] Dabas un vēstures kalendārs 2003. 2002. 58 lpp. Zinātne. Rīga.
[28] Dabas un vēstures kalendārs 2003. 2002. 59 lpp. Zinātne. Rīga.
[29] Dabas un vēstures kalendārs 2003. 2002. 62 lpp. Zinātne. Rīga.
[30] Dabas un vēstures kalendārs 2003. 2002. 63 lpp. Zinātne. Rīga.
[31] Ieva Cimermane. Pāratlantijas burājumu celmlauze. Dabas un vēstures kalendārs 2003. 2002. 114-120 lpp. Zinātne. Rīga.
[32] Daba un vēsture 2008. 2007. 16 lpp. Zinātne. Rīga.
[33] Daba un vēsture 2008. 2007. 20 lpp. Zinātne. Rīga.
[34] Daba un vēsture 2008. 2007. 62 lpp. Zinātne. Rīga.
[35] Daba un vēsture 2008. 2007. 63 lpp. Zinātne. Rīga.
[36] Daba un vēsture 2008. 2007. 70 lpp. Zinātne. Rīga.
[37] Dabas un vēstures kalendārs 1978. 1977. 13 lpp. Zinātne. Rīga.
[38] Arturs Zalsters. Inženieru acīs - 12. gadsimta Rīgas kuģis. Dabas un vēstures kalendārs 1986. 1985. 181-184 lpp. Zinātne. Rīga.
[39] Arvis Pope. No Latvijas krastiem pāri Atlantijai. Dabas un vēstures kalendārs 1987. 1986. 157-160 lpp. Zinātne. Rīga.
[40] Arturs Zalsters. Senās laivas un kuģi mūsu upēs. Dabas un vēstures kalendārs 1989. 1988. 200-203 lpp. Zinātne. Rīga.
[41] Pēteris Stepiņš. Kristus vārdā pei kuršiem. Dabas un vēstures kalendārs 1989. 1988. 213-215 lpp. Zinātne. Rīga.
[42] Dabas un vēstures kalendārs 2004. 2003. 20 lpp. Zinātne. Rīga.
[43] Dabas un vēstures kalendārs 2004. 2003. 24 lpp. Zinātne. Rīga.
[44] Dabas un vēstures kalendārs 2004. 2003. 28 lpp. Zinātne. Rīga.
[45] Dabas un vēstures kalendārs 2004. 2003. 52 lpp. Zinātne. Rīga.
[46] Dabas un vēstures kalendārs 2004. 2003. 58 lpp. Zinātne. Rīga.
[47] Dabas un vēstures kalendārs 2004. 2003. 60 lpp. Zinātne. Rīga.
[48] Dabas un vēstures kalendārs 2004. 2003. 61 lpp. Zinātne. Rīga.
[49] Dabas un vēstures kalendārs 2004. 2003. 62 lpp. Zinātne. Rīga.
[50] Dabas un vēstures kalendārs 2004. 2003. 63 lpp. Zinātne. Rīga.
[51] Dabas un vēstures kalendārs 2004. 2003. 64 lpp. Zinātne. Rīga.
[52] Daba un vēsture 2005. 2004. 20 lpp. Zinātne. Rīga.
[53] Daba un vēsture 2005. 2004. 32 lpp. Zinātne. Rīga.
[54] Daba un vēsture 2005. 2004. 60 lpp. Zinātne. Rīga.
[55] Daba un vēsture 2005. 2004. 62-63 lpp. Zinātne. Rīga.
[56] Dabas un vēstures kalendārs 1988. 1987. 52 lpp. Zinātne. Rīga.
[57] Dabas un vēstures kalendārs 1996. 1995. 19 lpp. Zinātne. Rīga.
[58] Dabas un vēstures kalendārs 1997. 1996. 37 lpp. Zinātne. Rīga.
[59] Dabas un vēstures kalendārs 1997. 1996. 53 lpp. Zinātne. Rīga.
[60] Jānis Hartmanis. Latvijas piekrastē būvētie burinieki 1857-1929. 1989. Ogres vēstures un mākslas muzejs, Latvijas kultūras fonds, Jūrniecības vēstures kopa. Ogre.
[61] Arnis Radiņš. Ceļvedis Latvijas senvēsturē. 1996. 57-60 lpp. Zvaigzne ABC. Rīga.
[62] Arnis Radiņš. Ceļvedis Latvijas senvēsturē. 1996. 60-62 lpp. Zvaigzne ABC. Rīga.
[63] Arnis Radiņš. Ceļvedis Latvijas senvēsturē. 1996. 63 lpp. Zvaigzne ABC. Rīga.
[64] Arnis Radiņš. Ceļvedis Latvijas senvēsturē. 1996. 63-64 lpp. Zvaigzne ABC. Rīga.
[65] Arnis Radiņš. Ceļvedis Latvijas senvēsturē. 1996. 64-67 lpp. Zvaigzne ABC. Rīga.
[66] Arnis Radiņš. Ceļvedis Latvijas senvēsturē. 1996. 122-123 lpp. Zvaigzne ABC. Rīga.
[67] Arvis Pope. Zvaigznes krastā. 1985. Zinātne. Rīga.
[68]Baiba Šuvcāne. Senais lībiešu ciems Kolka. 2010. 48 lpp. Jumava. Rīga.
[69]Baiba Šuvcāne. Senais lībiešu ciems Kolka. 2010. 49-52 lpp. Jumava. Rīga.
[70]Baiba Šuvcāne. Senais lībiešu ciems Kolka. 2010. 17-21 lpp. Jumava. Rīga.
[71]Baiba Šuvcāne. Senais lībiešu ciems Kolka. 2010. 21-23 lpp. Jumava. Rīga.
[72]Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. 100 Latvijas vēstures relikvijas. 76-77 lpp. Latvijas avīze. Jelgava.
[73]Indriķa hronika. no latīņu val. tulk. Ābrams Feldhūns, Ēvalda Mugureviča komentāri. 50 lpp. 2001. Annele. Rīga.
[74]Indriķa hronika. no latīņu val. tulk. Ābrams Feldhūns, Ēvalda Mugureviča komentāri. 53 lpp. 2001. Annele. Rīga.
[75]Indriķa hronika. no latīņu val. tulk. Ābrams Feldhūns, Ēvalda Mugureviča komentāri. 58-59 lpp. 2001. Annele. Rīga.
[76]Indriķa hronika. no latīņu val. tulk. Ābrams Feldhūns, Ēvalda Mugureviča komentāri. 60 lpp. 2001. Annele. Rīga.
[77]Indriķa hronika. no latīņu val. tulk. Ābrams Feldhūns, Ēvalda Mugureviča komentāri. 63-64 lpp. 2001. Annele. Rīga.
[78]Indriķa hronika. no latīņu val. tulk. Ābrams Feldhūns, Ēvalda Mugureviča komentāri. 67-68 lpp. 2001. Annele. Rīga.
[79]Indriķa hronika. no latīņu val. tulk. Ābrams Feldhūns, Ēvalda Mugureviča komentāri. 117-118 lpp. 2001. Annele. Rīga.
[80]Indriķa hronika. no latīņu val. tulk. Ābrams Feldhūns, Ēvalda Mugureviča komentāri. 118-121 lpp. 2001. Annele. Rīga.
[81]Indriķa hronika. no latīņu val. tulk. Ābrams Feldhūns, Ēvalda Mugureviča komentāri. 128 lpp. 2001. Annele. Rīga.
[82]Indriķa hronika. no latīņu val. tulk. Ābrams Feldhūns, Ēvalda Mugureviča komentāri. 130-132 lpp. 2001. Annele. Rīga.
[83]Indriķa hronika. no latīņu val. tulk. Ābrams Feldhūns, Ēvalda Mugureviča komentāri. 163-164 lpp. 2001. Annele. Rīga.
[84]Indriķa hronika. no latīņu val. tulk. Ābrams Feldhūns, Ēvalda Mugureviča komentāri. 165-166 lpp. 2001. Annele. Rīga.
[85]Indriķa hronika. no latīņu val. tulk. Ābrams Feldhūns, Ēvalda Mugureviča komentāri. 169-171 lpp. 2001. Annele. Rīga.
[86]Indriķa hronika. no latīņu val. tulk. Ābrams Feldhūns, Ēvalda Mugureviča komentāri. 175 lpp. 2001. Annele. Rīga.
[87]Indriķa hronika. no latīņu val. tulk. Ābrams Feldhūns, Ēvalda Mugureviča komentāri. 190 lpp. 2001. Annele. Rīga.
[88]Indriķa hronika. no latīņu val. tulk. Ābrams Feldhūns, Ēvalda Mugureviča komentāri. 250-251 lpp. 2001. Annele. Rīga.
[89]Vikingu laiki sākas Igaunijā. Ilustrētā Pasaules Vēsture. 2014. aprīlis. 26-33 lpp. DIENAS ŽURNĀLI.

uz augšu