Domesnes.a.60.1. Ap 500 m uz D no Kolkasraga. 27.04.2014. Mucas detaļa. Gāzbetona bloka virsmas plakne 20x30 cm. Lineāls 30 cm.

atradums
tiek skat. atradums