Domesnes.a.49.1. Ap 300 m uz D no Kolkas dzelzsbetona steķiem. 06.04.2014. Gāzbetona bloka virsmas plakne 20x30 cm. Lineāls 30 cm.

atradums
tiek skat. atradums