Domesnes.a.46.1. Kolkas dzelzsbetona steķu Z pusē. 02.04.2014. Gāzbetona bloka virsmas plakne 20x30 cm. Lineāls 30 cm.

atradums
tiek skat. atradums