Domesnes.a.3.1. Kolkasraga apkārtne. 2013. Atradums piesaistīja uzmanību ar savu atšķirīgo koksni. Informācija tiks pievienota.

branga
tiek skat. branga branga